قوانين و مقررات سايت

  1. 1شرایط و ضوابط استفاده از سایت:

     استفاده از سایت فروشگاه شکرریز به معنی آگاهي و توافق کامل شما با شرایط و ضوابط ذیل تلقی می گردد:

  • خرید محصولات از سایت فروشگاه شکر ریز بر مبنای قوانین و آئین نامه های موجود در تجارت الکترونیک و با رعایت کامل تمام قوانین جمهوری اسلامی ايرانصورت مي پذيرد.
  • اطلاعات درج شده در خصوص مشخصات  كالاهای ارائه شده به صورت خلاصه و كلي بوده و این فروشگاه به طور مداوم نسبت به بررسی و بروز رسانی اطلاعات ومحتویات آن اقدام خواهد نمود.
  • كاربران هنگام سفارش كالا ملزم می باشند اطلاعات صحیح كامل را در پایگاه درج کنند. بدیهی است کاستی یا نادرستی اطلاعات مانع تکمیل درست و ارسال به موقع سفارش خواهد شد.
  •  شرایط و ضوابط خدمات فروش کالا
  •  ارزش محصولات سفارش داده شده، طبق فهرست قیمت سایت محاسبه شده و شامل کلیه مالیات ها و عوارض فروش خواهد بود.
  1. 3شرایط حمل و تحویل کالا
  • ارسال کالا در این فروشگاه از طریق شبکه پستی جمهوری اسلامی ایران می باشد و در کمترین زمان ممکن محصول خریداری شده برای شما ارسال می شود..